Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9530
Ime enote: Dolenje pri Ajdovščini - Kamniti most čez reko Vipavo
  Fototeka OE Nova Gorica: 2010, Andrejka Ščukovt
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kamniti most, znamenje z nišo
Tekstualni opis enote:
Triločni kamniti cestni most z oporniki, ki so v smeri toka reke ojačani z valolomi. Most ograjuje kamnita ograja, na kateri je stalo znamenje s polkrožno zaključeno nišo. Most je tlakovan z mačjimi glavami in ima v kamnu izvedene pasove.
Datacija enote: 
19. stol., zadnja četrtina 20. stol., 1990
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLENJE
Občina: AJDOVŠČINA
Lokacija:
Most se pne čez reko Vipavo severovzhodno pod vasjo Dolenje in južno od Ajdovščine.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine