Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9543
Ime enote: Vrhnika - Štampetov most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
most
Tekstualni opis enote:
Železniški most grajen leta 1857 iz opeke in kamenja (mojster Stampetta). V drugi svetovni vojni je bil most močno poškodovan, po vojni obnovljen. Ob gradnji avtoceste delno podrt in spremenjen.
Datacija enote: 
tretja četrtina 19. stol., 1857, 20. stol.
Avtor(ji): 
Stampetta (arhitekt; 1857)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VRHNIKA
Občina: VRHNIKA
Lokacija:
Most stoji jugozahodno od Vrhnike in Verda in vodi preko avtoceste Ljubljana - Postojna.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine