Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9555
Ime enote: Bistrica pri Mokronogu - Kamniti most
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kamniti most
Tekstualni opis enote:
Kamniti most se pne v treh lokih čez reko Bistrico. Ograja je kamnita. Na severni strani je v sklepnem kamnu osrednjega loka vklesana letnica 1830.
Datacija enote: 
druga četrtina 19. stol., 1830
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, ostalo; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BISTRICA
Občina: ŠENTRUPERT
Lokacija:
Most preči reko Bistrico v naselju Bistrica, na cesti Mirna - Mokronog.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Šentrupert za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 127/2003-5471, 58/2004-2695, 76/2010-4198, 41/2011-2001, 24/2014-930
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 19.12.2003 -
 
©Register kulturne dediščine