Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9565
Ime enote: Soteska ob Krki - Grad Soteska
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
dvorec, razvalina
Tekstualni opis enote:
Dvorec so zgradili Gallenbergi v drugi polovici 17. stol. Baročna dvonadstropna zasnova s štirimi trakti in vogalnimi stolpi je pravokotno arkadno dvorišče. Požgan med 2. svetovno vojno.
Datacija enote: 
druga polovica 17. stol., druga četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SOTESKA
Občina: DOLENJSKE TOPLICE
Lokacija:
Dvorec stoji v vasi Soteska, na levem bregu reke Krke, neposredno ob regionalni cesti pri mostu čez Krko.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Ur.l. RS, št. 38/92-1927, 15/2014-480, Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 8/2016
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/16/1992 -
 
©Register kulturne dediščine