Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9626
Ime enote: Goričice - Hiša Goričice 8
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša, črna kuhinja, kašča
Tekstualni opis enote:
Pritlična zidana hiša s podolžno obokano vežo, s črno kuhinjo z ognjiščem, hišo s tramovnim stropom z letnico 1721, obokano kamro in kaščo nad kletjo. Bogat hišni inventar, slamnata kritina.
Datacija enote: 
prva četrtina 18. stol., 1721
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GORIČICE
Občina: CERKNICA
Lokacija:
Goričice 8 (prej Lipsenj 41). Hiša stoji na južnem robu zaselka Goričice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Hiše Goričice 8 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 109/2005-4770
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/14/2005 -
 
©Register kulturne dediščine