Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9642
Ime enote: Ljubljana - Marijin steber
  Fototeka INDOK: 2009, Branka Majerič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
figuralno znamenje
Tekstualni opis enote:
Po načrtu arhitekta Plečnika na visok kamnit steber ponovno postavljen (1938) baročni Marijin kip iz brona (1681, J. V. Valvasor in Wolf Weissenkirchner ml.) in štirje kipi svetnikov (2. pol. 19. stol.) iz galvaniziranega cinka.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., 1681, tretja četrtina 19. stol., 1870, druga četrtina 20. stol., 1938
Avtor(ji): 
Janez Vajkard Valvasor (arhitekt; ok. 1680), Jože Plečnik (arhitekt; 1938), Wolf Weissenkirchner ml. (kipar; 1681), Mayerjev umetnostni zavod, München (podobar; 2/2 19. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Marijin steber stoji na Levstikovem trgu, južno ob šentjakobski cerkvi.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/18/2009 -
 
©Register kulturne dediščine