Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9659
Ime enote: Maribor - Hiša Ulica heroja Staneta 18
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
hiša
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna vogalna stavba ima devetosni glavno in stransko fasado ter prisekan vogal. Fasado členijo pomol, balkoni, rizaliti. Zgrajena je bila leta 1907 (R. Kiffmann).
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1907
Avtor(ji): 
Rudolf Kiffmann (arhitekt; 1907)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MARIBOR
Občina: MARIBOR
Lokacija:
Ulica heroja Staneta 18. Hiša stoji na vogalu Ulice heroja Staneta in Aškerčeve ulice, ob vzhodni stranici mestnega parka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
 
©Register kulturne dediščine