Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 9667
Ime enote: Ljubljana - Kasarna ob Metelkovi
  Fototeka INDOK: 2014, Magda mIklavčič Pintarič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
vojašnica, konjušnica, muzej, zapor, vratarnica
Tekstualni opis enote:
Sklop obodno pozidanih dvonadstropnih kasarniških stavb, ki skupaj z vratarnico zapirajo notranje dvorišče. Pomožni kasarniški objekti v severnem delu. Zgradila Kranjska stavbna družba 1882-1895, arhitekt V. Treo. Namembnost objektov je spremenjena.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 19. stol., 1882-1895, prva četrtina 21. stol.
Avtor(ji): 
Viljem Treo (arhitekt; 1882-1895), Janko Rožič (arhitekt; 2004), Ira Zorko (arhitekt; 2004), Gorazd Groleger (arhitekt; 1/4 21. stol.), Samo Groleger (arhitekt; 1/4 21. stol.)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Metelkova ulica 2, 2b, 4, 6, 8, Maistrova ulica 1, 3, 5 in Masarykova cesta 22, 24. Vojašnica stoji severno od Tabora, med Masarykovo, Maistrovo in Metelkovo ulico.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine