Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9683
Ime enote: Trebnje - Arheološko najdišče Praetorium Latobicorum
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina
Tekstualni opis enote:
Antični Praetorium Latobicorum je izpričan v antičnih virih (Tabula Peutingeriana) z vrsto antičnih beneficiarskih in gradbenih napisov ter podatki iz zavarovalnih izkopavanj.
Datacija enote: 
mlajša železna doba, zgodnja rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: TREBNJE
Občina: TREBNJE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
 
©Register kulturne dediščine