Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9686
Ime enote: Radeče - Dvorec Dvor s parkom
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Štiritraktna dvonadstropna stavba z arkadnim dvoriščem je v jedru iz 16, dvorišče iz 17. stol. V notranjščini ponekod ohranjeni leseni stropi. Park s prvotno geometrijskima parterjema iz 18. stoletja je bil preurejen v krajinskem slogu.
Datacija enote: 
druga četrtina 16. stol., 1535, prva polovica 17. stol., 18. stoletje, druga polovica 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RADEČE
Občina: RADEČE
Lokacija:
Pot na Brod 23. Dvorec s parkom stoji na desnem bregu Save, vzhodno od Radeč.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov in naravnih znamenitosti v Občini Radeče, Ur.l. RS, št. 65/97-3204, 71/97 (popravek)
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8.11.1997 -
 
©Register kulturne dediščine