Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9899
Ime enote: Čezsoča - Gospodarsko poslopje na domačiji Čezsoča 15
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
gospodarsko poslopje, dvorana
Tekstualni opis enote:
Nekdanja vaška dvorana je nadstropna stavba bovško-trentarskega stavbnega tipa. V zahodni fasadi ima polkrožno zaključen portal. Danes stavba služi kot gospodarsko poslopje.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČEZSOČA
Občina: BOVEC
Lokacija:
Čezsoča 15. Gospodarsko poslopje stoji v zgornjem koncu vasi Čezsoča.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
 
©Register kulturne dediščine