Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9914
Ime enote: Polhov Gradec - Hiša Polhov Gradec 17
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kmečka hiša, vrhhlevna hiša
Tekstualni opis enote:
Majhna, poznobaročna, vrhhlevna lesena in ometana kmečka hiša, krita s strmo dvokapno opečno streho. Ohranjen je interier in več starejših stavbnih členov. Zaradi lege v prostoru ima ambientalni pomen.
Datacija enote: 
18. stol., 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: POLHOV GRADEC
Občina: DOBROVA-POLHOV GRADEC
Lokacija:
Polhov Gradec 17. Hiša stoji na nepozidanem pobočju, vzhodno ob cesti, ki se vzpenja proti polhograjski graščini. Stoji nasproti starega naselitvenega jedra.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi vaškega jedra Polhovega Gradca, cerkve Marijinega rojstva, Oštetarjeve hiše ter hiše Polhov Gradec 17 za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 52/2004-2495
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/11/2004 -
 
©Register kulturne dediščine