Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 9999
Ime enote: Belo pri sv. Katarini - Domačija Belo 1
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: skupina objektov
Tipološka gesla enote:
domačija, hiša, preužitkarska hiša, kašča, hlev, senik, čebelnjak, sušilnica za sadje, toplar, spominska plošča
Tekstualni opis enote:
Pritlična zidana hiša, zasnova iz 16. stol., z letnico 1858 na portalu, preužitkarska bajta z letnico 1827, podkletena kašča, zidan hlev s senikom, čebelnjak, sušilnica sadja in kozolca. Na fasadi spominska plošča Liziki Jančar - Majdi.
Datacija enote: 
16. stol., 19. stol., 1827, 1858, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BELO
Občina: MEDVODE
Lokacija:
Belo 1. Domačija stoji v zaselku Belo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kmečkih objektov in domačij za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 86/2005-3729, 10/2006-399 (popravek), 97/2014-4107
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 27.9.2005 -
 
©Register kulturne dediščine