Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 10286
Ime enote: Krško - Kapucinski samostan
  Fototeka INDOK: 1998, Miran Kambič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
samostan, samostanska cerkev, knjižnica, Brezmadežna Devica Marija
Tekstualni opis enote:
Samostan je rezultat kontinuiranega razvoja in prezidav od ustanovitve 1640-1644 do konca 19. stol. Predstavlja tip arhitekture, ki se je v obdobju protireformacije širil na slovenska tla. Cerkev predelana 1718, notranjost je poslikal J. Gosar 1897.
Datacija enote: 
druga četrtina 17. stol., 1640-1644, 18. stol., 1718, 19. stol.
Avtor(ji): 
Janez Gosar ml. (slikar; 1897)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRŠKO
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Cesta krških žrtev 26. Samostan stoji v jedru mesta Krško, severno nad starim pokopališčem (mestnim parkom), zahodno nad desnim bregom Save.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kapucinskega samostana, starega pokopališča in mavzoleja družine Hočevar v Krškem za kulturne spomenike lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 30/2011-1440
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/23/2011 -
 
©Register kulturne dediščine