Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 18972
Ime enote: Ljubljana - Hiša Gornji trg 27
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
meščanska hiša
Tekstualni opis enote:
Dvonadstropna hiša nekdanjega Otroškega zavetišča s klasicističnim šestosnim pročeljem s prehoda 18. v 19. stol. V fasadni niši baročen lesen in polihromiran kip Brezmadežne.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Gornji trg 27. Hiša stoji v strnjenem nizu jugovzhodno tik ob cerkvi sv. Florijana.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine