Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 2129
Ime enote: Koreno nad Horjulom - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Mohor in Fortunat
Tekstualni opis enote:
Cerkev z barokizirano romansko ladjo, gotskim prezbiterijem, baročnim zvonikom nad vhodom in zakristijo ima na južni fasadi fresko Trpečega Kristusa (15. stol.) in znotraj ostanke poslikave. Oprema je iz 18. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, prva četrtina 16. stol., 18. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KORENO NAD HORJULOM
Občina: HORJUL
Lokacija:
Cerkev stoji zahodno od vasi, na grebenu, ki se dviga med Horjulom in Polhovim Gradcem.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Koreni nad Horjulom za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 2/2006-32
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/7/2005 -
 
©Register kulturne dediščine