Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 22295
Ime enote: Ljubljana – Palača Župančičeva 3
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
poslovna stavba
Tekstualni opis enote:
Petnadstropen poslovni objekt s sejnimi dvoranami v pritličju je bil zgrajen po načrtih Vilijema Trea. Fasada je horizontalno členjena na tri dele. V nadstropjih so okenske odprtine ločene s slopi, čelo je stopničasto zaključeno.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol., 1924 - 1934
Avtor(ji): 
Viljem Treo (arhitekt; 1924-1934)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Cankarjeva cesta 14, Župančičeva ulica 3. Poslovna stavba je postavljena na severozahodnem delu križišča Cankarjeve ceste in Župančičeve ulice, severno od SNG Opere.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine