Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3140
Ime enote: Ribniško Selo - Rozalijina kapela
  Fototeka OE Maribor: 2000, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
kapela, sv. Ana
Tekstualni opis enote:
Kapela s triosminskim zaključkom in zvonikom nad vzhodno fasado. Nad pravokotnim portalom je preklada prvotnega portala z letnico 1679. V kapeli je oltar (slike D. Huck) iz leta 1707.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 17. stol., 1679
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: RIBNIŠKO SELO
Občina: MARIBOR
Lokacija:
Kapela ima poudarjeno lego na koncu doline za Tremi ribniki, pri hiši Na Grebenu 18 (prej Ribniško selo 47).
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92-80, 4/2011-79, 21/2011-398, 28/2011-519
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/8/1992 -
 
©Register kulturne dediščine