Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 3271
Ime enote: Gora Oljka - Cerkev sv. Križa
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Križ
Tekstualni opis enote:
Cerkev je zgradil Janez N. Maier 1754-57. Tvori jo deteljasta ladja z dvema zvonikoma in prezbiterij z zakristijo. Spodnje svetišče, glavni oltar (F. Gallov), oprema iz 19. stol., zunanjščina baročno členjena.
Datacija enote: 
tretja četrtina 18. stol., 1754-1757
Avtor(ji): 
Jožef Hoffer (arhitekt; ok. 1754-1773), Janez Nepomuk Maier (arhitekt; 1754-1757), Tommaso Fantoni (slikar; ok. 1890)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOBRIČ
Občina: POLZELA
Lokacija:
Cerkev stoji na hribu, vzhodno nad naseljem Šmartno ob Paki.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Žalec, Ur.l. RS, št. 89/98-4682, 43/2000-2059, 124/2003 (popravek), 68/2017-3238
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 1/7/1999 -
 
©Register kulturne dediščine