Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 35
Ime enote: Dolane - Grad Borl
  Fototeka OE Maribor: 2002, Srečko Štajnbaher
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, vrt, grajska kapela, sv. Trojica
Tekstualni opis enote:
Srednjeveški grad, dominanta nad Dravo, z delno ohranjenim parkom, je dograjen z baročnimi dodatki. Ohranjeni so deli kvalitetne opreme, portal, kipi in poslikave. Pomemben spomenik druge svetovne vojne.
Datacija enote: 
sredina 13. stol., 1255, 15. stol., sredina 17. stol., 1647, sredina 20. stol., 1951
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: DOLANE
Občina: CIRKULANE
Lokacija:
Dolane 1. Na zahodnem robu razglednega pomola, visoko nad desnim bregom Drave, dominira grad.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi Gradu Borl za kulturni spomenik državnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/99-3809, 22/2002-969
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 10/6/1999 -
 
©Register kulturne dediščine