Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 4124
Ime enote: Famlje - Cerkev sv. Tomaža apostola
  Fototeka OE Nova Gorica: 2010, Jasna Svetina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Tomaž
Tekstualni opis enote:
V enovit plašč zajeta verjetno še romanska ladja in triosminsko sklenjen gotski prezbiterij, predelana 1647. Nad vhodom je zvončnica iz 1735, pred njim lopa. Poslikava prezbiterija in slavoloka je slogovno blizu beneškemu slikarstvu 1. pol. 15. stol.
Datacija enote: 
visoki srednji vek, sredina 15. stol., druga četrtina 17. stol., 1647, druga četrtina 18. stol., 1735
Avtor(ji): 
Janez Sever (gradbenik; 1647), Mojster iz Famelj (slikar; ok. 1450-1460)
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: FAMLJE
Občina: DIVAČA
Lokacija:
Cerkev stoji v delno porušeni cerkveni ogradi sredi vasi Famlje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/25/1992 -
 
©Register kulturne dediščine