Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 476
Ime enote: Murska Sobota - Grad
  Fototeka INDOK: 1991, Damjan Gale
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe s parki in vrtovi
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
dvorec s parkom
Tekstualni opis enote:
Renesančni dvonadstropni kastelni grad sredi krajinsko oblikovanega parka s preloma 19. v 20. stol. je bil predelan v 18. stol. (arkade, fasada). Na zahodni strani je baročna kapela. Severno baročno fasado poudarja rizalit, vzhodno pa baročni portal.
Datacija enote: 
druga polovica 16. stol., prva polovica 18. stol., prelom 19. stol. in 20. stol.
Avtor(ji): 
Johannes Poeckel (slikar; 1760-1770)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; stavbe s parki ali z vrtovi
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: MURSKA SOBOTA
Občina: MURSKA SOBOTA
Lokacija:
Trubarjev drevored 1, 4. Grad stoji v jedru mesta, sredi pripadajočega parka.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Maribor
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Murska Sobota, Uradne objave, št. 8/91-58, 9/92 (popravek), 11/92-69, 5/98-260
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 3/29/1991 -
 
©Register kulturne dediščine