Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 5652
Ime enote: Ljubljana - Spomenik železničarjem
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik, kraj zgodovinskega dogodka
Tekstualni opis enote:
Na ploščadi stojita večja kamnita kvadra z reliefnima upodobitvama ter kamen s posvetilom (N. Vehovar in B. Kalin, 1958). Visoka stela prikazuje železničarje med stavko 1920, ležeči kvader v času NOV.
Datacija enote: 
druga polovica 20. stol., 1958, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Nives Vehovar (arhitekt; 1958), Boris Kalin (kipar; 1958)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Zaloška cesta. Spomenik stoji v parku na levem bregu Ljubljanice, nasproti porodnišnice.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi spomenikov delavskega gibanja, narodnoosvobodilne vojne in socialistične graditve za zgodovinske spomenike, Ur.l. SRS, št. 33/83-1361
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 23.10.1983 -
 
©Register kulturne dediščine