Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7463
Ime enote: Črnomelj - Stoničev grad
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
meščanska hiša
Tekstualni opis enote:
Enonadstropna hiša izrazito podolgovate oblike z značilnim velbom v pritličju, pod katerim vodi Ulica Na utrdbah. Pisani viri jo omenjajo že v 17. stol., današnjo podobo pa je dobila z združitvijo treh stavb 1768, z manjšimi posegi v 19. in 20. stol.
Datacija enote: 
prva četrtina 17. stol., tretja četrtina 18. stol., 1768, 19. stol., prva polovica 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: ČRNOMELJ
Občina: ČRNOMELJ
Lokacija:
Ulica Staneta Rozmana 4. Stavba stoji nasproti Črnomaljskega gradu, v starem mestnem jedru.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Sklep o razglasitvi objekta Stoničev grad za kulturni spomenik lokalnega pomena, Ur.l. RS, št. 81/2003-3904
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 9/2/2003 -
 
©Register kulturne dediščine