Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 7865
Ime enote: Senovo - Trasa senovske rudniške železnice
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
železniška proga
Tekstualni opis enote:
Sedem kilometrov dolga industrijska, ozkotirna, nadzemna rudniška železnica je bila odprta leta 1925, leta 1936 je povezala separacijo z rudnikom Ravne. Elektrificirana je bila po 2. svetovni vojni. Ohranjena je samo trasa.
Datacija enote: 
prva polovica 20. stol., 1925, 1936
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: SENOVO
Občina: KRŠKO
Lokacija:
Železnica poteka od rudnika Ravne do separacije v Senovem in od Senovega, v zadnjem delu proge po podzemskem predoru, do železniške proge v Brestanici, kjer se zaključi vzhodno od železniške postaje.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
 
©Register kulturne dediščine