Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 804
Ime enote: Velike Malence - Arheološko najdišče Gradišče
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
gradišče, kastel, refugij, cerkev, plano grobišče
Tekstualni opis enote:
Prazgodovinska naselbina (pribl. 440 x 300 m velik plato obdan z okopom iz kamenja in ilovice) in poznorimskodobna trdnjava (z delom grobišča) ter pribežališče z obzidjem, okrepljenim s stolpi. V notranjosti so odkriti ostanki starokrščanske cerkve.
Datacija enote: 
neolitik, železna doba, pozna rimska doba, zgodnji srednji vek
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: VELIKE MALENCE
Občina: BREŽICE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi območja Šentvid - Malence za kulturni spomenik, Ur.l. SRS, št. 42/88-2207
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 12/17/1988 -
 
©Register kulturne dediščine