Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8722
Ime enote: Novo mesto - Spomeniški kompleks Na vratih
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
javni spomenik, kip, loža
Tekstualni opis enote:
Glavni mestni spomenik NOB sestavljajo spominska loža z doprsjema B. Kidriča in S. Rozmana ter bronastima kipoma Pesem svobodi in Talec. Avtor ureditve iz 1953 arhitekt Marjan Mušič, kipar J. Savinšek.
Datacija enote: 
tretja četrtina 20. stol., 1953, druga svetovna vojna
Avtor(ji): 
Marjan Mušič (arhitekt; 1953), Jakob Savinšek (kipar; 1953)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVO MESTO
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Stoji na križišču Rozmanove ulice in Prešernovega trga pri Knjižnici Mirana Jarca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/31/2016 -
 
©Register kulturne dediščine