Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Evidenčna številka enote: 8745
Ime enote: Novo mesto - Železniška postaja Kandija
 
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
železniška postaja
Tekstualni opis enote:
Pritlična stavba, zgrajena 1914, ima spredaj lesen nadstrešek s slikovitimi detajli. Delno ohranjena notranjost predstavlja značilni interier iz časa pred 1. svetovno vojno.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1914
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: NOVO MESTO
Občina: NOVO MESTO
Lokacija:
Šmihelska cesta 10. Stoji na začetku belokranjske železnice, kjer proga pripelje po mostu na desni breg Krke.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 5/31/2016 -
 
©Register kulturne dediščine