Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29008
Ime enote: Konjiška vas - Rimskodobna naselbina Podmočle
  Fototeka OE Celje: 2009, Maja Bricelj
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: arheološka najdišča
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote:
naselbina, villa rustica
Tekstualni opis enote:
Delno raziskane ostaline bivalnega objekta (zidana in lesena gradnja, hodne površine, kurišča); verjetno gre za rimskodobno osamljeno domačijo ali stavbne ostanke podeželske vile.
Datacija enote: 
rimska doba
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KONJIŠKA VAS
Občina: SLOVENSKE KONJICE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Celje
 
 
©Register kulturne dediščine