Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 29611
Ime enote: Blejska Dobrava - Železniški most čez sotesko Blejski Vintgar
  Fototeka OE Kranj: 2011, Bernarda Jesenko Filipič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
železniški most, kamniti most
Tekstualni opis enote:
Največji v celoti ohranjen kamnit železniški ločni most v Sloveniji, zgrajen 1904-1905 iz rezanega kamna. Pne se 33m nad gladino Radovne, širok je 4,5m, dolg 65m, razpon glavnega loka je 41m, na vsaki strani so tri 3m široke razbremenilne odprtine.
Datacija enote: 
prva četrtina 20. stol., 1904-1905
Avtor(ji): 
Robert Schonhofer (arhitekt; 1904), Madile&Comp. (gradbenik; 1904-1905)
Varstvene usmeritve:  
drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: BLEJSKA DOBRAVA
Občina: JESENICE
Lokacija:
Železniški most preko reke Radovne in soteske Blejski Vintgar je na trasi Bohinjske železnice, južno od naselja Blejska Dobrava.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Kranj
 
 
©Register kulturne dediščine