Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3667
Ime enote: Grgar - Cerkev sv. Petra
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Jasna Svetina
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, pokopališka cerkev, sv. Peter
Tekstualni opis enote:
Cerkev iz 15. stol. sestavljajo tristrano zaključen prezbiterij in širša pravokotna ladja z zvončnico in visoko lopo. Objekt je krit s korci. Prezbiterij je zvezdasto rebrasto obokan in ima ohranjeno šilasto gotsko okno. Vhodni portal je gotski.
Datacija enote: 
tretja četrtina 15. stol., 1475-1485
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRGAR
Občina: NOVA GORICA
Lokacija:
Cerkev stoji na pokopališču severno nad vasjo Grgar.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinski spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica, Uradno glasilo (Gorica), št. 8/85-275
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 8/28/1985 -
 
©Register kulturne dediščine