Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 383
Ime enote: Ljubljana - Pokopališče Navje
  Fototeka INDOK: 2009, Branka Majerič
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: spom. objekti in kraji
Tip enote: memorialna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
pokopališče, nagrobnik, spominski park
Tekstualni opis enote:
Vzhodni rob starega ljubljanskega pokopališča pri sv. Krištofu, ki je bil po načrtih arhitekta Plečnika in s sodelovanjem arhitekta Spinčiča urejen (1937-1938) v park spomina na velikane slovenske kulture kot simbolni slovenski Panteon.
Datacija enote: 
prelom 18. stol. in 19. stol., druga četrtina 20. stol., 1937-1938, zadnja četrtina 19. stol., 1994
Avtor(ji): 
Jože Plečnik (arhitekt; 1937-1938, 1941, ok. 1950), Ivo Spinčič (arhitekt; 1937-1938), Anton Lap (krajinski arhitekt; 1937-1938)
Varstvene usmeritve:  
spominski objekti in kraji
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LJUBLJANA
Občina: LJUBLJANA
Lokacija:
Pokopališče Navje je severno od železniške postaje in vzhodno od Baragovega semenišča, ob Robbovi ter Vilharjevi cesti.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 51/2009-2500, 88/2014-3553, 19/2016-720, 76/2017-3719
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 7/18/2009 -
 
©Register kulturne dediščine