Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 3997
Ime enote: Krajna vas - Cerkev sv. Neže
  Fototeka OE Nova Gorica: 2009, Majda Kunst
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
podružnična cerkev, sv. Neža
Tekstualni opis enote:
V 18. stol. sezidana cerkev vključuje ostenje gotske predhodnice. V tlorisu si sledita triosminsko zaključen prezbiterij in pravokotna ladja z zvonikom na preslico nad vhodom. Notranjščina je baročno zasnovana s štukaturno okrašenim stropom ladje.
Datacija enote: 
pozni srednji vek, tretja četrtina 18. stol., 1768-1771, prva četrtina 21. stol., 2009
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: KRAJNA VAS
Občina: SEŽANA
Lokacija:
Cerkev stoji v cerkveni ogradi, na vzpetini severovzhodno nad vasjo.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana, Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92-68, Ur.l. RS, št. 68/95-3115, 4/96 (popravek), 26/2014-1079
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 4/25/1992 -
 
©Register kulturne dediščine