Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 593
Ime enote: Idrijska Bela - Putrihove klavže
  Fototeka Mestni muzej Idrija: 2004, Anton Zelenc
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: drugi objekti in naprave
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
jez
Tekstualni opis enote:
Kamnita vodna pregrada zaščitena z nadstreškom. Služila je za plavljenje lesa do idrijskega rudnika. Konstrukcijska višina pregrade je 15 m, dolžina krone 44 m. Izvedba in princip delovanja sta izum idrijskega graditelja Jožefa Mraka.
Datacija enote: 
zadnja četrtina 18. stol., 1779, zadnja četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Jožef Mrak (arhitekt; 1779)
Varstvene usmeritve:  
stavbe; drugi objekti in naprave
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: IDRIJSKA BELA
Občina: IDRIJA
Lokacija:
Pregrada je vpeta v strugo potoka Belca, približno 2 km od Belčnih klavž po Belci navzgor, zahodno od Krekovš v Trnovskem gozdu.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Nova Gorica
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik državnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi tehniške dediščine v Idriji in njeni okolici za kulturne spomenike državnega pomena, Ur.l. RS, št. 66/2001-3538, 55/2002-2693, 16/2008-493, 20/2009-761
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 2/16/2008 -
 
©Register kulturne dediščine