Iskanje po registru nepremične kulturne dediščineSeznam izbranih enot nepremične kulturne dediščinePravilnik registra nepremične kulturne dediščineAvtorji in opis registra nepremične kulturne dediščine

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE©


IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Kliknite na fotografijo za povečavo
Evidenčna številka enote: 8660
Ime enote: Grič pri Klevevžu - Grad Klevevž
  Fototeka OE Novo mesto: 2008, Dušan Strgar
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Zvrst dediščine: stavbe
Tip enote: arheološka dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote:
grad, razvalina
Tekstualni opis enote:
Skromni ostanki gradu freisinške dolenjske posesti, zgrajenega po 1265. Srednjeveški stolpasto zasnovan obodni grad s palacijem in kapelo, prilagojen obliki terena, je bil požgan v drugi svetovni vojni.
Datacija enote: 
druga polovica 13. stol., 1265, zadnja četrtina 14. stol., sredina 15. stol., prva četrtina 17. stol., druga četrtina 20. stol.
Avtor(ji): 
Varstvene usmeritve:  
stavbe, arheološka najdišča
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: GRIČ PRI KLEVEVŽU
Občina: ŠMARJEŠKE TOPLICE
Lokacija:
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota: ZVKD Novo mesto
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice, Ur.l. RS, št. 40/2016-1797
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 6/21/2016 -
 
©Register kulturne dediščine